Dla dziekanatu Technologii Chemicznej oraz Energetyki Odnawialnej i Zarządzania Energią godziny przyjęć są odwołane w miesiącu sierpniu . W szczególnie ważnych sprawach można kontaktować się mailowo, ewentualnie telefonicznie.

Uwaga: decyzją J.M. Rektora AGH dostęp do budynku D-4 będzie utrudniony.