Project Description

„Warsztaty z modelowania komputerowego zagadnień cieplno-przepływowych z wykorzystaniem pakietu ANSYS® CFD ”

lse program2019