Project Description

Poniżej skan pisma informującego o braku wypłaty dziesiątego stypendium.

Brak 10-tego stypendium