Project Description

Dr hab. inż. Marek Jaszczur, prof. AGH z Katedry Podstawowych Problemów Energetyki został wyróżniony w konkursie organizowanym przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów AGH w kategorii Wykładowca. Pan profesor obecnie pełni funkcję Prodziekana ds. Kształcenia na WEiP. Prowadzi wykłady w języku polskim i angielskim, między innymi:

ANSYS

CFD with ANSYS Flent

MATLAB

HOMER

Modelowanie MPC

Modelowanie MKwE

Podstawy informatyki

Metody numeryczne