Project Description

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrał stypendystów spośród 1793 wnioskodawców – młodych naukowców. Wśród tego grona znalazła się dr inż. Agata Mlonka-Mędrala z Katedry Maszyn Cieplnych i Przepływowych. Stypendystka rozwija swoje zainteresowania naukowe w zakresie podstawowych i zaawansowanych analiz paliwowych. Bada i opracowuje termiczne metody konwersji paliw kopalnych, biomasy oraz paliw alternatywnych (z odpadów), takie jak: piroliza, zgazowanie, toryfikacja, spalanie.  Analizuje procesy zanieczyszczania, szlakowania, żużlowania oraz korozji wysokotemperaturowej powierzchni ogrzewalnych w kotłach energetycznych. Specjalizuje się również w opracowaniach metody ograniczenia emisji zanieczyszczeń z procesów termicznej konwersji paliw oraz sposobach wytwarzania addytywów antykorozyjnych. W KMCiP pełni funkcję koordynator prac dla przemysłu z zakresu spalania biomasy.