Project Description

Dr inż. Andrzej Kulka z Katedry Energetyki Wodorowej został laureatem XI konkursu realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – LIDER i uzyskał grant na finansowanie badań: „Opracowanie materiałów katodowych Li-rich NMC z dedykowanym interfejsem dla ogniw typu Li-ion”. Rozwój elektromobilności oraz energetyki rozproszonej wymaga ciągłej poprawy parametrów użytkowych ogniw typu Li-ion powszechnie stosowanych w tych aplikacjach. Właściwości obecnie stosowanych ogniw litowych są zdeterminowane poprzez użyte materiały katodowe, których parametry użytkowe niestety osiągnęły już limit swoich możliwości. W związku z tym poprawa właściwości użytkowych akumulatorów litowych jest możliwa jedynie poprzez zastosowanie nowych technologii związków elektroaktywnych. Badania prowadzone w ramach projektu Lider wychodzą naprzeciw tym potrzebom i mają za zadanie opracowanie nowych materiałów elektrodowych. W trakcie realizacji projektu Lider planowane jest opracowanie kompletnej technologii wytwarzania materiałów katodowych o ogólnym wzorze Li1+x(Mn1-y-x-zNiyCoz)O2 wraz z funkcjonalnymi pokryciami powierzchni. Uzyskane materiały katodowe wraz z specjalnie wyselekcjonowanymi elektrolitami ciekłymi oraz polimerowymi umożliwią konstrukcje ogniw typu Li-ion o podwyższonej gęstości energii, zwiększonym bezpieczeństwie oraz stabilnej pracy. W trakcie projektu będą prowadzone badania zmierzające do opracowania prototypowych ogniw w większych formatach (18650 oraz pouch cell) z technologią wytworzoną podczas trwania projektu.