Project Description

Dr inż. Bartłomiej Lis oraz mgr inż. Bartosz Adamczyk z Zespołu ds. technologii wodorowych, projektowania, konstrukcji i diagnostyki prototypów z ogniwami paliwowymi, pracujący pod kierownictwem dr hab. inż. Magdaleny Dudek, prof. AGH w Katedrze Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego reprezentowali Wydział Energetyki i Paliw na „Earth Festival” Uniejów 2020. Na zaproszenie organizatorów festiwalu oraz Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, w ramach pełnego inspiracji ekomiasteczka pracownicy naukowi wydziału, w sposób popularno-naukowy pochwalili się osiągnięciami z zakresu technologii wodorowych i ogniw paliwowych.  Zaprezentowano rower elektryczny wykorzystujący ogniwo paliwowe PEMFC zasilane gazowym wodorem oraz układ do wytwarzania energii i elektrycznej i ciepła CHP. Warto podkreślić, że rozwiązania te powstają we współpracy ze studentami (studenckie koło naukowe FENEC) oraz partnerami przemysłowymi.
Projekty realizowane są w ramach infrastruktury WEIP/CE AGH.