Project Description

Dr inż. Krzysztof Sornek z Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego został uhonorowany najwyższym wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów AGH. Otrzymał Laur Dydaktyka jako Najlepszy Opiekun Koła Naukowego. Pan doktor w swojej karierze pełnił funkcje opiekuna trzech kół naukowych, a najbardziej znane projekty realizowane przez te koła: Eko-Energia, KN AGH Solar Boat oraz KN AGH Solar Plane są prestiżowymi na skalę międzynarodową.

Na zdjęciu dr inż. Krzysztof Sornek z Laurem Dydaktyka w towarzystwie przedstawicieli kół:

Barbara Kaczorowska, KN AGH Solar Plane http://www.solarplane.agh.edu.pl/
Dominika Kurczyna, KN AGH Solar Boat http://www.aghsolarboat.pl/
Kyrylo Rudykh, KN Eko-Energia http://www.eko-energia.agh.edu.pl/