Project Description

Dr inż. Marta Marczak-Grzesik z katedry Technologii Paliw została Laureatką 5. Edycji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Nagrodę przyznano za prowadzenie badań aplikacyjnych oraz za realizację projektu Prognozowanie dystrybucji Hg i As w procesie spalania węgli kamiennych i brunatnych w kotłach pyłowych i oczyszczania spalin z wykorzystaniem modeli regresyjnych i sieci neuronowych.
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju trafia w ręce osób, których sposób działania i myślenia już lub w przyszłości wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki.