Project Description

Kolejnym uhonorowanym w tym roku stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Wydziału Energetyki i Paliw został dr inż. Paweł Gładysz. Laureat również pracował w Katedrze Maszyn Cieplnych i Przepływowych, a obecnie będzie współtworzył Katedrę Podstawowych Problemów Energetyki. Młody wybitny naukowiec zajmie się doborem struktury elektrociepłowni spalającej biomasę z wychwytem CO2 zintegrowanej z instalacją geotermalną.