Project Description

W rankingu PERSPEKTYWY 2020 Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła II miejsce wśród uczelni technicznych. Dwa kierunki kształcenia z naszego Wydziału :

ENERGETYKA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA

zajęły III miejsce w rankingu kierunków technicznych!

Należy również pamiętać, że zgodnie z zasadami rankingu: „prowadzone przez uczelnie kierunki studiów zostały przyporządkowane – w konsultacji z uczelniami poprzez ”Ankietę kalibracyjną” – do Tradycyjnych Grup Kierunków Studiów objętych rankingiem Perspektyw”

Na naszym wydziale są takie dwa przypadki:

ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ przyporządkowany do grupy kierunków ENERGETYKA

PALIWA i ŚRODOWISKO przyporządkowany do grupy kierunków TECHNOLOGIA CHEMICZNA