Project Description

EUROSTUDENT VII to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy.

Zasadniczym elementem projektu jest sondaż na reprezentatywnej próbie studentów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zleciło przygotowanie i realizację tego sondażu firmie PBS Spółka z o.o. Celem jest zebranie opinii aż 10 000 studentów.

Badanie skierowane jest do studentów:

  • obu płci;

osób studiujących stacjonarnie (dziennie) oraz niestacjonarnie (zaocznie lub wieczorowo);

osób studiujących na studiach:

  • pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich lub równorzędnych),
  • drugiego stopnia (lub równorzędnych),
  • jednolitych (magisterskich lub równorzędnych),
  • osób studiujących na studiach podyplomowych.

Badanie ma także objąć cudzoziemców, którzy realizują cały program studiów w Polsce (nie brane są pod uwagę osoby studiujące tylko w ramach wymiany studenckiej – tymczasowo – na jeden lub dwa semestry).

English language

Zaproszenie język polski