Project Description

Pierwsze ćwiczenia z przedmiotu Fizyka I dla kierunku Energetyka z dr. inż. Mikołajem Oettingenem odbywają się dla obu grup, tzn. pierwsze 45 minut grupa o niższym numerze, drugie 45 minut grupa o wyższym numerze.