Project Description

Szanowni Państwo,

W dniu 13.12.2019 o godz. 10:00 rozpocznie się I tura zapisów na przedmioty obieralne przez Unitime dla studentów:

1 stopnia:

Technologii Chemicznej: 1 rok, 2 rok

Energetyka: 1rok, 2rok, 3rok

Energetyka Odnawialna: 1 rok, 2rok

2 stopnia:

Energetyki: specjalności – przedmiot obieralny, nieobowiązkowy

Energetyki Odnawialnej: 2 rok.

I tura zapisów zakończy się w piątek 20 grudnia 2019 o godzinie 12. W tej turze nie decyduje kolejność zgłoszeń. O uruchomieniu danego przedmiotu decyduje dziekan właściwy dla kierunku, po zebraniu się odpowiedniej ilości chętnych osób. Proszę również o podawanie alternatywnych przedmiotów. Na stronie https://syllabuskrk.agh.edu.pl, po wyborze odpowiedniego rocznika i kierunku można zapoznać się z możliwościami wyboru.

Na stronie http://sprawdz.plan.agh.edu.pl dostępne są videotutorial, jak dokonać zgłoszenia w UT.

Studenci, wybierający się na przedmiot z UBPO (dot 2 rok Energetyki i Technologii Chem) proszeni są o zadeklarowanie tego w UT. Zapisu na przedmiot należy dokonać przez system USOS w styczniu 2020. Do zapisu niezbędne jest konto mailowe z domeną AGH (więcej o poczcie na stronie UCI AGH).

Uwaga: Studenci 1 roku Technologii Chemicznej: zgłoszenia dot. wyboru przedmiotu „Chemia ogólna” – zgłoszenia dokonują tylko osoby chętne na kurs rozszerzony. Pozostali studenci domyślnie zostają zapisani na kurs podstawowy.

Z poważaniem

Joanna Górska Boroń