Project Description

 1. Semestr VII roku akademickiego 2019/2020 kończy się 15 grudnia 2019 roku.
 2. Sesja zimowa składa się z dwóch część:
 • Część I – 12 – 21.12.2019
 • Część II –01 – 15.01.2020

 

 1. Terminy egzaminów dyplomowych (Część I – egzamin kierunkowy) na VII semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (zapisy na wybrany termin do 15.01.2020 – należy sprawdzić czy wszystkie wpisy w systemie WD są uzupełnione):
 • I termin – 01.2020 (czwartek) aula U-2, godz. 10.30
 • II termin –01.2020 (czwartek) aula U-2, godz. 12.30
 • egzamin pisemny jest testem jednokrotnego wyboru (w razie gdy kilka odpowiedzi jest prawidłowych należy zaznaczyć tylko jedną z nich i odpowiedź będzie zaliczona),
 • zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi lub skreślanie skutkuje nie zaliczeniem danej odpowiedzi
 • pytań jest 50, za które otrzymuje się 2 pkt (lub 0 pkt w przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi; nie ma punktów połówkowych, ani ujemnych)
 • egzamin pisemny trwa 90 minut

 

 1. Terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych (Część II – część ustna egzaminu dyplomowego – prezentacja pracy wraz z dyskusją):
 • 22 – 31.01.2020
 • obrony są organizowane w Katedrze, w której jest Opiekun pracy
 • (rejestracja pracy dyplomowej wraz z recenzją powinna być dostarczona do dziekanatu 5 dni roboczych przed planowanym terminem obrony)
 • część ustna egzaminu dyplomowego składa się z krótkiej prezentacji pracy (max 10 min) i odpowiedzi na pytania Komisji dotyczące pracy

 

 

 

Prodziekani ds. Kształcenia

Marta Wójcik

Leszek Kurcz