Project Description

INFORMACJA O STYPENDIACH W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020

 

Limity oraz średnie ocen, dla studentów studiów II stopnia rozpoczynanych od semestru letniego, którzy
będą mogli starać się o stypendium rektora.

Skan pisma

stypendia od III 2020