Project Description

Inż. Gabriela Chmura, studentka kierunku Technologia chemiczna, ścieżka dyplomowania PROEKOLOGICZNE PROCESY INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ otrzymała nagrodę za prezentację przygotowaną pod opieką dr inż. Elżbiety Vogt z katedry Chemii Węgla i Nauk o Środowisku na temat: Modyfikacja właściwości hydrofobowych adsorbentów mineralnych do zastosowań przemysłowych, którą wygłosiła na międzynarodowej konferencji 8th Environmental Protection and Energy Conference.