Project Description

KONKURS „Rozkręć koło z ArcelorMittal Poland” dla KÓŁ NAUKOWYCH PIONU HUTNICZEGO AGH.

ArcelorMittal Poland wyszła z inicjatywą wsparcia projektów realizowanych w ramach działalności Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH.
Zasady konkursu, ważne daty, załączniki, regulamin określający zasady składania wniosków o przyznanie środków na realizację najlepszych
projektów studenckiego ruchu Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH znajdą Państwo na stronie:
https://www.dss.agh.edu.pl/aktualnosci/informacje-biezace/article/konkurs-dla-kol-naukowych-pionu-hutniczego-agh/

Dokumentację konkursową tj. wniosek wraz z załącznikami (1-3) Koła Naukowe PH AGH składają w formie papierowej (jeden egzemplarz) oraz elektronicznej u Pełnomocnika Rektora ds. kół naukowych Pionu Hutniczego () do dnia 15 kwietnia br.).