Project Description

Szanowni Studenci,

W związku z ograniczeniami wynikającymi pandemii COVID-19, kontakt z dziekanatem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej i kontaktu telefonicznego.

Kierunek Energetyka:

energetyka@weip.agh.edu.pl

tel. 12 617 25 68

       12 617 51 83

Kierunki

*Energetyka Odnawialna, *Technologia chemiczna, *Paliwa i Środowisko

technologia@weip.agh.edu.pl

tel. 12 617 31 61

       12 617 20 81

Wszelkie dokumenty dot. spraw dydaktycznych, spraw socjalnych (w tym wnioski o stypendia), proszę przesyłać pocztą tradycyjną na adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydział Energetyki i Paliw

Al. Mickiewicza 30, paw. D4, pok. 17 lub 18

30-059 Kraków

 

lub wrzucać do skrzynki znajdującej się przed dziekanatami,
w godz. 9.00 – 13.00, w zaklejonej kopercie lub teczce, podpisane imieniem i nazwiskiem, kierunkiem studiów i wskazaniem stopnia (I, II).

W sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie.