Project Description

Limity oraz średnie ocen, dla studentów studiów II stopnia rozpoczynanych od semestru letniego, którzy
będą mogli starać się o stypendium rektora.

Skan pisma

Limit i średnia_s.letni_20