Project Description

Trzecią laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pochodzącą z WEiP jest mgr inż. Anna Olszewska z Katedry Energetyki Wodorowej, która swoją karierę młodego naukowca prowadziła pod opieką prof. dr. hab. inż. Konrada Świerczka. Obszar prac badawczych stypendystki to materiały do budowy ogniw paliwowych. Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny Olszewskiej odbyła się 18 czerwca 2020 roku. Tematem pracy była „Korelacja pomiędzy strukturą a właściwościami transportowymi w warstwowych perowskitach LnBaCo2-xMnxO5+δ dla wysokotemperaturowych ogniw paliwowych”.

Warto wspomnieć że z ponad 1700 złożonych wniosków stypendia dla wybitnych młodych naukowców otrzymało 200 osób, w tym z Akademii Górniczo Hutniczej aż trzy z nich są pracownikami WEiP.