Project Description

W III edycja Studenckiej Konferencji Nauk Ścisłych w ramach Święto Nauk Ścisłych w AGH – Dni prof. Antoniego Hoborskiego 2020 mgr inż. Bartłomiej Pawlak z Katedry Chemii Węgla i Nauk o Środowisku zajął I miejsce w sesji D – Nauki Techniczne, prezentując referat na temat nia: „Wpływ obecności metali ciężkich zawartych w popiołach lotnych na syntezę zeolitów”.
Z kolei Pan mgr inż. Adrian Lubecki zajął II miejsce w sesji B – Nauki Chemiczne. Temat jego wystąpienia: „Zastosowanie adsorpcji zmiennociśnieniowej do produkcji tlenu medycznego”.
Prace były przygotowane pod opieką prof. dr hab. Katarzyny Zarębskiej, która jest również promotorem doktorantów.