Project Description

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o piśmie Prorektora ds. Kształcenia z 15 lutego br. ws. modyfikacji przedmiotów wybranych z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych (UBPO) w zakresie wszystkich trzech bloków, tj. obcojęzycznego, humanistyczno-społecznego oraz innowacyjnego (pismo w załączniku).

Zgodnie z pismem studenci mogą zmieniać pierwotnie wybrany(e) przedmiot(y), prosić o wypisanie z przedmiotu etc. najpóźniej do 22 marca br.

Wszystkie wnioski zgłaszane mailowo do Działu Organizacji Studiów do 22 marca włącznie będą uwzględniane, ewentualnie modyfikowane w porozumieniu ze studentem.

Po 22 marca br. wybrane z UBPO przedmioty, niezależnie czy są obowiązkowe czy dodatkowe względem planu studiów, wchodzą do semestralnego planu zajęć i ich realizacja jest obowiązkowa. Nie ma również możliwości wprowadzenia zmian w tym zakresie.

Wnioski zgłaszane przez studentów mailowo na adres  czy też imienne skrzynki mailowe pracowników DOS zajmujących się poszczególnymi blokami UBPO, są procedowane w kolejności wpływających zgłoszeń.

pismo Rektora ws. modyfikacji UBPO

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Krzysztof Wajhajmer

Kierownik Działu Organizacji Studiów