Project Description

W związku z Zarządzeniem Rektora Akademii Górniczo- Hutniczej „W sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności AGH”
informujemy, że obrona doktorska mgr inż. Karoliny Grabowskiej zaplanowana na dzień 26 marca 2020 r. zostaje odwołana.
O nowej dacie obrony, zawiadomimy w terminie późniejszym.