Project Description

Szanowni Państwo,

Na dzień 27.08.2020, w związku ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim 2020/2021 i nadal niepewną sytuacją epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo, jak i zapewniając wysoki poziom kształcenia przekazujemy wypracowane przez zespół prodziekanów ds. kształcenia wytyczne dotyczące prowadzenia zajęć na Naszym Wydziale w roku akademickim 2020/2021:

  1. Wszystkie wykłady niezależnie od liczby studentów mają być prowadzone zdalnie metodą synchronicznego udziału wykładowcy i studentów na platformie UPEL lub MS Teams
  2. Ćwiczenia laboratoryjne (z wyłączeniem laboratoriów komputerowych) mają być realizowane przy pełnym współuczestnictwie studenta na Uczelni.
  3. Pozostałe typy zajęć ćwiczenia audytoryjne, projektowe i seminaryjne mają być realizowane w układzie mieszanym tzn. w jednym tygodniu zajęcia mają odbywać się na Uczelni z bezpośrednim udziałem studentów, a w następnym zdalnie.
  4. Zajęcia realizowane na Uczelni będą realizowane w blokach tak, aby dana grupa/rok nie miały bezpośredniego kontaktu z innym rocznikiem. Priorytetem dla planowania, będzie wprowadzenie dla każdej grupy 2 dni laboratoryjno-ćwiczeniowych oraz 3 dni zdalnych, aby ograniczyć bezpośrednie kontakty różnych grup na Uczelni.
  5. Zaliczenia i egzaminy należy przeprowadzać, o ile to możliwe w formach wyszczególnionych w syllabusach.

Należy mieć świadomość, że nadal prawdopodobna jest sytuacja, w której Uczelnia z dnia na dzień zostanie zamknięta, co wykluczy możliwość realizowania zajęć z bezpośrednim udziałem studentów. Należy do takiej sytuacji również się przygotować i mieć opracowany alternatywny scenariusz dla wszystkich zajęć.

Nie ukrywamy, że będzie to trudny rok zarówno dla Dydaktyków, jak i Studentów. Szczególnie trudny dla młodych ludzi, którzy pierwszy raz zagoszczą w murach AGH.

Jesteśmy jednak przekonani, że zarówno kadra dydaktyczna Wydziału, jak i studenci wspólnie dołożą wszelkich starań, aby pokonać wszelkie pojawiające się trudności.