Project Description

Pani Patrycja Niczaj, studentka WEiP, kierunek Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią została wyróżniona na konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców”. Swój projekt realizowała w ramach działalności KN FENEC, pod kierunkiem merytorycznym dr hab. inż. Magdaleny Dudek, prof. AGH oraz opiekuna koła dr. inż. Andrzeja Raźniaka. Wsparcia merytorycznego udzielali również dr inż. Bartłomiej Lis oraz mgr inż. Bartosz Adamczyk.