Project Description

Pracownicy Katedry Otolaryngologii UJ CM w Krakowie składają na Państwa ręce serdeczne podziękowania Panom:

mgr. inż. Wojciechowi Kalawie z Wydziału Energetyki i Paliw
mgr. inż. Jackowi Wesółowi z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz
dr. inż. Grzegorzowi Michcie z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki
Przemysłowej za opracowanie i wykonanie środków
ochrony osobistej dostosowanych do pracy lekarza otolaryngologa.

Bardzo serdecznie dziękujemy.

lekarze Katedry ORL

>>Podziękowania.pdf