Project Description

Informujemy, że wszystkie procedury związane z praktykami studenckimi zostają wstrzymane do 30.04.2020.
Dalsze informacje w tej kwestii będą zamieszczone w kolejnych aktualnościach, prosimy o śledzenie strony WEiP.