Project Description

W dniu 16 czerwca 2020 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał nominację, nadającą  Pani dr hab. Katarzynie Zarębskiej tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Prof. dr hab. Katarzyna Zarębska jest pracownikiem Katedry Chemii Węgla i Nauk o Środowisku od 1996 roku. Obecnie kieruje Zespołem Adsorpcji i Inżynierii Środowiska. W swojej działalności naukowo-badawczej zajmuje się procesami adsorpcyjnymi, zagadnieniami dotyczącymi fizykochemii węgla czy inżynierii środowiska. Ten ostatni aspekt dotyczy głównie gospodarki odpadami – właściwościami i przetwarzaniem popiołów lotnych. Jest autorką niemal 250 prac o charakterze naukowym, z czego ponad 80 stanowią artykuły. Intensywne działa na rzecz szeroko pojętego kształcenia – zarówno kadry naukowej, jak i studentów. Prowadzi z naukowymi ośrodkami krajowymi. Rozwija również współpracę międzynarodową, umożliwiając realizację badań i staży naukowych studentom wydziału i pracownikom zespołu. Prace pod jej opieką naukową są prezentowane na studenckich konferencjach naukowych i konkursach, gdzie uzyskują wyróżnienia i nagrody. Wielokrotnie nagradzana za działalność naukowo-dydaktyczną – między innymi nagrodą Engela, nagrodą Czeczota, nagrodami Rektora AGH.

Jest promotorem czterech doktoratów, w tym dwóch zrealizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.

Prof. dr hab. Katarzyna Zarębska pełni funkcję EIT InnoEnergy PhD School Officer for Central Europe.