Project Description

Profesor dr hab. inż. Józef Pacyna z Katedry Chemii Węgla i Nauk o Środowisku objął funkcję Member of the Future Earth Coast Academy. Jest to projekt wspierający zrównoważony rozwój i dostosowanie do globalnych zmian w strefie przybrzeżnej.