Project Description

Współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej w ramach projektu INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA otrzyma aż czterech samodzielnych pracowników WEiP:

dr hab. Monika Motak, prof.  AGH

Zautomatyzowany analizator chemisorpcji do dynamicznych pomiarów temperaturowo-programowanych (TPO, TPR, TPD, TPX) i chemisorcji pulsacyjnej oraz pomiaru pola powierzchni właściwej BET

prof. dr hab. inż. Janina Molenda

Konfokalny mikroskop ramanowski z unikatowym wyposażeniem do badań in situ i ex situ ogniw elektrochemicznych

dr hab. inż. Marek Lewandowski, prof. AGH

Analizator elementarny CHNS/O (EA) wraz z autosamplerem do próbek ciekłych, jak również materiałów stałych oraz półautomatyczny kalorymetr przeznaczony do pomiarów ciepeł spalania (HHV) próbek ciekłych i stałych

dr hab. inż. Elżbieta Fornalik-Wajs, prof. AGH

Analizator dyfuzyjności termicznej i przewodności cieplnej