Project Description

Laureatami konkursu System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów w ramach projektu INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA zostało aż czterech samodzielnych pracowników WEiP, realizujących projekty:

dr hab. inż. Elżbieta Fornalik-Wajs, prof. AGH 

Analiza eksperymentalna i numeryczna efektywności konwekcyjnej wymiany ciepła z udziałem nanopłynów w polu magnetycznym

dr hab. Monika Motak, prof. AGH

Nowoczesne glinokrzemianowe katalizatory selektywnej redukcji katalitycznej amoniakiem otrzymywane innowacyjnymi metodami

prof. dr hab. Katarzyna Zarębska

Procesy adsorbcyjne w zastosowaniu do pozyskiwania metanu z mieszanin gazowych

dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH

Rozwój innowacyjnej metody epidemiologicznej opartej na analizie ścieków do identyfikacji stopnia narażenia populacji na terenach zurbanizowanych na zanieczyszczenie środowiska ksenobiotykami