Project Description

Studenci IIst kierunku Energetyka i Technologia Chemiczna.
Wykład z przedmiotu Przygotowanie do rynku pracy odbędzie się 22.10.2019r w sali D-4 0809 o godzinie 11:20. Uwaga: nie mam możliwości odrobienia zajęć w innym terminie