Project Description

W konkursie na realizację prac przedwdrożeniowych finansowanych w 100% z projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” zespoły naukowców z Wydziału Energetyki i Paliw są niekwestionowanym liderem i uzyskały największą liczbę dofinansowań w AGH. Z WEiP wpłynęło siedem wniosków (7 z WEiP na 14 złożonych w AGH) z czego cztery uzyskały finansowanie a jeden jest na liście rezerwowej. Wydziałowy broker innowacji Maciej Komorowski uzyskał najwyższą skuteczność w tym konkursie ze wszystkich wydziałowych brokerów innowacji AGH.

Gratulujemy wszystkim zespołom, które przyczyniły się do sukcesu WEiP, a w szczególności laureatom:
– prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński
– grupa dr hab. inż. Mariusza Filipowicza – dwa zespoły – Paweł Wajss i Szymon Podlasek
– dr hab. inż. Marek Jaszczur

Lista rezerwowa – dr inż. Katarzyna Szramowiat-Sala