Project Description

13 grudnia 2019 r. absolwenci studiów drugiego stopnia uroczyście odebrali dyplomy.
Po raz pierwszy byli to również absolwenci studiów Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią.
Gratulacje!