Project Description

Szanowni Państwo,
Pracownicy, Doktoranci i Studenci Wydziału Energetyki i Paliw,

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana WEiP z dnia 12.10.2020 r. w sprawie zająć,  z dniem 15 października  zostaje przywrócony tryb umożliwiający prowadzenia zajęć na uczelni.
W konsekwencji następuje powrót do wcześniej planowanej wersji
jednodniowej przebywania poszczególnych roczników na uczelni w celu realizacji kluczowych zajęć.

Wobec powyższego od 15.10.2020r obowiązuje harmonogram zajęć
zamieszczony w UniTime z podziałem na dni online oraz dni na uczelni.

Dla wszystkich kierunków kształcenia i roczników zajęcia będą prowadzone
w formie zdalnej przez max 4 dni w tygodniu ( najczęściej będą to
wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia projektowe, laboratoria
komputerowe). Stacjonarnie na AGH będą prowadzone tylko wybrane zajęcia
głównie laboratoria (ale nie tylko)  przez 1 dzień w tygodniu.
Poniżej podano dzień tygodnia, w który będą odbywać się zajęcia na
uczelni. Dni te pokrywają się z planami zajęć umieszczonymi w unitime
(dla niektórych osób będzie konieczna zmiana grupy)

Energetyka
1-rok podział rocznika na 2 części –  Poniedziałek lub Środa ;
2-rok – Poniedziałek;
3-rok – podział rocznika na 2 części –  Wtorek lub Czwartek;
4-rok – wszystkie zajęcia zdalne;

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią
1-rok podział rocznika na 2 części –  Poniedziałek lub Piątek;
2-rok – Środa;
3-rok – Wtorek;

Technologia Chemiczna
1-rok – Wtorek;
2-rok – podział rocznika na 2 części –  Poniedziałek lub Środa
3-rok – podział rocznika – Wtorek, Środa  lub Czwartek (start na AGH od
przyszłego tyg);
4-rok – podział rocznika na 2 części – Wtorek lub Czwartek

Paliwa i Środowisko
1-rok – Wtorek ;
2-rok – Poniedziałek;

APIŚ – Środa
EPIZE – wszystkie zajęcia zdalne;
TEO – czwartek
PSR – do ugodnienia
PSR-TCHP – czwartek
PSR-ZAwSP – poniedziałek
ET – do uzgodnienia z prowadzącym

COIK – do uzgodnienia z prowadzącym
SMUE – do uzgodnienia z prowadzącym
MKwE – Czwartek
SMiKEdE – Czwartek
USISE – do uzgodnienia z prowadzącym

Powyższe informacje mogą ulec zmianie – proszę śledzić informacje na stronie www.weip.agh.edu.pl

dr hab. inż. Marek Jaszczur, Prof. AGH
Prodziekan ds.Kształcenia WEiP