Project Description

Szanowni Studenci,

Ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczeniami wynikającymi z powodu pandemii COVID-19, w tym roku istnieją dwie formy składania wniosków o świadczenia stypendialne na rok akademicki 2020/2021:

  1. wysłanie wniosku wraz z kompletem załączników za pomocą poczty tradycyjnej na adres Uczelni:

Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydział Energetyki i Paliw

Al. Mickiewicza 30, paw. D4, pok.18

30-059 Kraków

„stypendium socjalne”.

 

  1. Dostarczenie wniosku do skrzynki znajdującej się przed dziekanatem (paw. D4, parter).

Wniosek dostarczony tą drogą musi zostać umieszczony w kopercie A4, która powinna być zaklejona i obowiązkowo opatrzona informacją, jakiego świadczenia dotyczy, np. „stypendium socjalne”.

Termin składania wniosków został wydłużony do 05.10.2020 r.

Szczegółowy wykaz dokumentów –załączników wymaganych do ubiegania się o stypendium socjalne jest dostępny pod adresem:

https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/