Project Description

Wykład w dniu 14.11.2019 r. z Termodynamiki technicznej dla kierunku Inżynieria Chemiczna, III rok studiów, semestr 5,  zostanie przełożony z uwagi na obchodzone na Wydziale Dni Prof. Hoborskiego.

Proponowane terminy przełożenia wykładu:

21.11.2019 – odbywający się regularnie wykład będzie wydłużony o 30 minut

28.11.2019 – odbywający się regularnie wykład będzie wydłużony o 30 minut

5.12.2019 – odbywający się regularnie wykład będzie wydłużony o 30 minut