Project Description

Zapraszamy na prezentację Wydziału Energetyki i Paliw AGH, który w roku 2021 prowadzi rekrutację na cztery kierunki studiów I stopnia:

  • Nowoczesne Technologie Paliwowe – NOWOŚĆ

  • Technologia Chemiczna

  • Energetyka

  • Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią

16 kwietnia 2021 r., w ramach Dnia Otwartego AGH można poznać wydział: