Project Description

Szanowni Państwo

W związku z komunikatem Władz Rektorskich nr COK-D.423-12/2020 z dn. 12-go października 2020 stwierdzającym, że „aktualnie nie ma jednoznacznych przesłanek, aby Wydziały i Centra dydaktyczne w całości przechodziły na tryb nauki zdalnej„,  odwołuję Zarządzenie Dziekana WEiP z dn. 9-go października 2020 r. i przywracam z dn. 15 października poprzedni tryb prowadzenia zajęć.

Obowiązuje harmonogram zajęć zamieszczony w UniTime. W razie wątpliwości proszę Starostów grup o kontakt z prowadzącymi zajęcia.

Aktualne informacje dotyczące sposobu prowadzenia zajęć znajdują się na stronie https://www.agh.edu.pl/covid-19-informacje/organizacja-ksztalcenia-w-roku-20202021/

oraz https://www.cok.agh.edu.pl/dzial-organizacji-studiow/ksztalcenie-wazne-informacje/dla-prowadzacych-zajecia/

Przypominam, że w mocy pozostaje Zarządzenie Kanclerza AGH 68/2020.

Zasady funkcjonowania Biura Dziekana i Dziekanatów pozostają bez zmian.

Stosujmy zasadę DDMO – Dezynfekcja, Dystans, Maseczki, Odpowiedzialność!

 

Łączę wyrazy szacunku,

dr hab. Monika Motak, prof. AGH

Dziekan Wydział Energetyki i Paliw
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie