Project Description

Zarządzenie Rektora wprowadzające zmiany w funkcjonowaniu AGH. W całości dokument można przeczytać tutaj -> http://bit.ly/Zarzadzenie16marca.

▶️Od 16.03 od godz. 11 ograniczona została:

👉działalność Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych;
👉działalność dziekanatów i wydziałowych biur obsługi doktorantów;
👉działalność jednostek administracji centralnej.

W praktyce oznacza to brak możliwości osobistego załatwiania spraw w wyżej wymienionych jednostkach. Pilne sprawy wciąż będziecie mogli ustalić mailowo lub telefonicznie z pełniącymi dyżury pracownikami.

▶️Zawieszona została aktywność kół naukowych, organizacji studenckich i uczelnianych, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie AGH w zakresie organizowania przez nie spotkań, zebrań, przyjmowanie zainteresowanych w biurach organizacyjnych, wykonywania działań statutowych.

▶️Wprowadza także większe ograniczenia w dostępie do budynków uczelnianych:

👉ogranicza dostęp do budynków Uczelni dla osób niebędących pracownikami AGH lub doktorantami uczestniczącymi w badaniach naukowych;
👉wyłączone z użytkowania zostają wejścia do budynków nie kontrolowane przez Straż AGH;
👉wjazd na teren centralnego Kampusu AGH zostaje ograniczony wyłącznie do Bramy Głównej.

Niezmiennie zachęcamy wszystkich studentów do nauki online, a także pozostania w domach. Proszę śledzić strony internetowe!