Informatyk:

Al. Adama Mickiewicza 30, paw. D-4, p. 14
30-059 Kraków

Mateusz Śliwiński

Tel. +48 603-622-397
e-mail:

Dane do faktury:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

NIP: 6750001923

Nr konta Wydziału Energetyki i Paliw:

85 1240 4722 1111 0000 4855 6154