Członkowie Kolegium Wydziału Energetyki i Paliw

Dziekan – prof. dr hab. Monika Motak

Prodziekan ds. Współpracy i Nauki – prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek

Prodziekan ds. Ogólnych – dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH

Prodziekan ds. Kształcenia – dr hab. inż. Marek Jaszczur, prof. AGH

Prodziekan ds. Studenckich – dr inż. Tadeusz Dziok

Dyrektor administracyjny – mgr inż. Wioletta Więcław

Kierownik Katedry ChWiNoŚ – prof. dr hab. Katarzyna Zarębska

Kierownik Katedry EW – prof. dr hab. inż. Janina Molenda

Kierownik Katedry PPE – dr hab. inż. Grzegorz Brus, prof. AGH

Kierownik Katedry ZRE – prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała

Kierownik Katedry TP – dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. AGH

Kierownik Katedry MCiP – dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. Uczelni

Wybrani przedstawiciele nauczycieli akademickich z prawem głosowania:

Dr hab. inż. Elżbieta Fornalik-Wajs, prof. AGH

Dr hab. inż. Grzegorz Czerski, prof. AGH

Dr hab. inż. Cezary Czosnek, prof. AGH

Dr hab. inż. Magdalena Dudek, prof. AGH

Dr hab. inż. Marek Lewandowski, prof. AGH

Dr hab. inż. Tomasz Chmielniak, prof. AGH

Prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński

Dr hab. Marcin Stobiński, prof. AGH

Dr inż. Elżbieta Vogt

Dr inż. Grzegorz Jodłowski

Dr inż. Bogdan Samojeden

Dr inż. Jakub Szczurowski

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

mgr inż. Elżbieta Gołdasz

Przedstawiciel doktorantów:

mgr inż. Aleksandra Boroń-Filek

Wybrani przedstawiciele studentów z prawem głosowania:

Kornelia Nejranowska

Natalia Lis

Sabina Czech

KD

KW

2022

13.10 20.10
17.11 24.11
8.12 15.12

2023

12.01 19.01

LUTY BEZ POSIEDZEŃ

16.03 23.03
13.04 20.04
18.05 25.05
15.06 22.06
13.07 20.07

SIERPIEŃ BEZ POSIEDZEŃ

14.09 21.09