Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
Katedra Chemii Węgla i Nauk o ŚrodowiskuKierownik - prof. dr hab. Janusz Gołaś
ul. Kawiory 26a, paw. D-11, p. 205
tel. + 48 12 617 22 49
e-mail: jgolas@agh.edu.pl
Sekretariat:
tel. + 48 12 617 23 99
tel. + 48 12 617 22 49
e-mail: starzec@agh.edu.pl
www.kchwnos.agh.edu.pl
Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego
Katedra Zrównoważonego Rozwoju EnergetycznegoKierownik - dr hab. inż. Mariusz Filipowicz, prof. AGH
ul. Kawiory 40, p. 105
tel. + 48 617 51 92
e-mail: filipow@agh.edu.pl
www.kzre.agh.edu.pl
Katedra Energetyki Wodorowej
Katedra Energetyki WodorowejKierownik - prof. dr hab. inż. Janina Molenda
Al. A. Mickiewicza 30, paw. H-B3B4, p. 243
tel. + 48 617 20 26
e-mail: molenda@agh.edu.pl
www.kew.agh.edu.pl
Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych
Katedra Maszyn Cieplnych i PrzepływowychKierownik - dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGH
Al. A. Mickiewicza 30, paw. D-4, p. 109
tel. + 48 12 617 51 85
e-mail: tmwojcik@agh.edu.pl
www.kmcip.agh.edu.pl
Katedra Podstawowych Problemów Energetyki
Katedra Podstawowych Problemów EnergetykiKierownik - prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd
Al. A. Mickiewicza 30, paw. B-3, p. 210
Tel. + 48 12 617 26 94
e-mail: janusz@agh.edu.pl
Sekretariat:
Al. A. Mickiewicza 30, paw. B-3, p. 212
tel. + 48 12 617 26 85
e-mail: sktipm@agh.edu.pl
www.kppe.agh.edu.pl

Katedra Technologii Paliw
Katedra Technologii PaliwKierownik - dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. AGH
Al. A. Mickiewicza 30, paw. B-3, p. 310a
tel. + 48 12 617 26 02
e-mail: burmistr@agh.edu.pl
Sekretariat:
Al. A. Mickiewicza 30, paw. B-3, p. 310
tel. + 48 617 25 77
e-mail: ktp@agh.edu.pl
www.ktp.agh.edu.pl