Samorząd Studentów

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WEiP, będącą częścią Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH, prowadzi w obrębie Wydziału działalność w zakresie spraw studenckich, w tym spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, naukowych i sportowych. Działanie URSS jest regulowane w sposób ujęty w Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statucie Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w Regulaminie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

Więcej informacji o działalności Samorządu WEiP znaleźć można na stronie: www.wrss.weip.agh.edu.pl

Adres:
Pawilon A4, p. 507B
al. Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
weip@samorzad.agh.edu.pl

Samorząd Studentów WEiP tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia. W chwili obecnej skład Samorządu jest następujący:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
Gabriela Dąbrowska Przewodnicząca WRSS gabriela.dabrowska@samorzad.agh.edu.pl
Luiza Miałkos V-ce Przewodnicząca WRSS luiza.mialkos@samorzad.agh.edu.pl
Patryk Marciniec WZJK patryk.marciniec@samorzad.agh.edu.pl
Mariusz Badura WZJK mariusz.badura@samorzad.agh.edu.pl
Wiktoria Grzanka WZJK wgrzanka@student.agh.edu.pl
Natalia Salamon WZAD natalia.salamon@samorzad.agh.edu.pl
Kamil Kozieł Senator kamil.koziel@samorzad.agh.edu.pl
Patryk Marciniec Delegat do URSS
Odwoławcza
Komisja
Dyscyplinarna
patryk.marciniec@samorzad.agh.edu.pl
Norbert Trojanowski Delegat do sądu
koleżeńskiego
trojanowski.norbert@gmail.com
Natalia Pietrewicz Komisja
Dyscyplinarna
pietrewiczn@student.agh.edu.pl
Piotr Haus Kolegium Wydziału piotr.haus@samorzad.agh.edu.pl
Luiza Miałkos Komisja
Stypendialna
luiza.mialkos@samorzad.agh.edu.pl
Natalia Salamon Komisja
Stypendialna
natalia.salamon@samorzad.agh.edu.pl
Natalia Pietrewicz Komisja
Stypendialna
pietrewiczn@student.agh.edu.pl
Klaudia Raczyńska Komisja
Stypendialna
klaudia.raczynska@samorzad.agh.edu.pl

Samorząd Doktorantów

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów WEiP, będącą częścią Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów AGH, prowadzi w obrębie Wydziału działalność w zakresie spraw doktoranckich, w tym spraw naukowych, socjalno-bytowych, kulturalnych i sportowych. Działanie URSD jest regulowane w sposób ujęty w Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statucie Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w Regulaminie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.

Samorząd Doktorantów WEiP tworzą doktoranci studiów trzeciego stopnia. W chwili obecnej skład Samorządu jest następujący:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
Marta Marczak Przewodnicząca, WZJK, WKD mmarczak@agh.edu.pl
Łukasz Lis Zastępca Przewodniczącej l.lis@dachs.pl
Anna Korzeniewska Sekretarz, Komisja Stypendialna akorzen@agh.edu.pl
Piotr Bochenek Komisja Dyscyplinarna bochenek@agh.edu.pl
Mateusz Karczewski Komisja Stypendialna,  Komisja Dyscyplinarna mateusz.karczewski@agh.edu.pl
Wiktor Pacura WZAD wpacura@agh.edu.pl
Marcin Pająk Komisja Stypendialna mpajak@agh.edu.pl