Samorząd Studentów

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WEiP, będącą częścią Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH, prowadzi w obrębie Wydziału działalność w zakresie spraw studenckich, w tym spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, naukowych i sportowych. Działanie URSS jest regulowane w sposób ujęty w Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statucie Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w Regulaminie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

Więcej informacji o działalności Samorządu WEiP znaleźć można na stronie:www.facebook.com/wrssweip

Adres:
Pawilon B3, p.P01 (poziom -1)
al. Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Funkcje WRSS WEiP 2022-2024:

Samorząd Doktorantów

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów WEiP, będącą częścią Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów AGH, prowadzi w obrębie Wydziału działalność w zakresie spraw doktoranckich, w tym spraw naukowych, socjalno-bytowych, kulturalnych i sportowych. Działanie URSD jest regulowane w sposób ujęty w Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statucie Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w Regulaminie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.

Samorząd Doktorantów WEiP tworzą doktoranci studiów trzeciego stopnia oraz szkoły doktorskiej. W chwili obecnej skład Samorządu jest następujący: