Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WEiP, będącą częścią Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH, prowadzi w obrębie Wydziału działalność w zakresie spraw studenckich, w tym spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, naukowych i sportowych. Działanie URSS jest regulowane w sposób ujęty w Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statucie Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w Regulaminie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

Więcej informacji o działalności Samorządu WEiP znaleźć można na stronie: www.wrss.weip.agh.edu.pl

Adres:
Pawilon A4, p. 507B
al. Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
weip@samorzad.agh.edu.pl

Samorząd Studentów WEiP tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia. W chwili obecnej skład Samorządu jest następujący:

Imię i nazwiskoFunkcjaKontakt
Gabriela DąbrowskaPrzewodnicząca WRSSgabriela.dabrowska@samorzad.agh.edu.pl
Luiza MiałkosV-ce Przewodnicząca WRSSluiza.mialkos@samorzad.agh.edu.pl
Patryk MarciniecWZJKpatryk.marciniec@samorzad.agh.edu.pl
Mariusz BaduraWZJKmariusz.badura@samorzad.agh.edu.pl
Wiktoria GrzankaWZJKwgrzanka@student.agh.edu.pl
Natalia SalamonWZADnatalia.salamon@samorzad.agh.edu.pl
Kamil KoziełSenatorkamil.koziel@samorzad.agh.edu.pl
Patryk MarciniecDelegat do URSS
Odwoławcza
Komisja
Dyscyplinarna
patryk.marciniec@samorzad.agh.edu.pl
Norbert TrojanowskiDelegat do sądu
koleżeńskiego
trojanowski.norbert@gmail.com
Natalia PietrewiczKomisja
Dyscyplinarna
pietrewiczn@student.agh.edu.pl
Piotr HausKolegium Wydziałupiotr.haus@samorzad.agh.edu.pl
Luiza MiałkosKomisja
Stypendialna
luiza.mialkos@samorzad.agh.edu.pl
Natalia SalamonKomisja
Stypendialna
natalia.salamon@samorzad.agh.edu.pl
Natalia PietrewiczKomisja
Stypendialna
pietrewiczn@student.agh.edu.pl
Klaudia RaczyńskaKomisja
Stypendialna
klaudia.raczynska@samorzad.agh.edu.pl

Samorząd Doktorantów

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów WEiP, będącą częścią Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów AGH, prowadzi w obrębie Wydziału działalność w zakresie spraw doktoranckich, w tym spraw naukowych, socjalno-bytowych, kulturalnych i sportowych. Działanie URSD jest regulowane w sposób ujęty w Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statucie Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w Regulaminie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.

Samorząd Doktorantów WEiP tworzą doktoranci studiów trzeciego stopnia. W chwili obecnej skład Samorządu jest następujący:

Imię i nazwiskoFunkcjaKontakt
Marta MarczakPrzewodnicząca, WZJK, WKDmmarczak@agh.edu.pl
Łukasz LisZastępca Przewodniczącejl.lis@dachs.pl
Anna KorzeniewskaSekretarz, Komisja Stypendialnaakorzen@agh.edu.pl
Piotr BochenekKomisja Dyscyplinarnabochenek@agh.edu.pl
Mateusz KarczewskiKomisja Stypendialna,  Komisja Dyscyplinarnamateusz.karczewski@agh.edu.pl
Wiktor PacuraWZADwpacura@agh.edu.pl
Marcin PająkKomisja Stypendialnampajak@agh.edu.pl