Komunikaty

Aktualności i ogłoszenia dla studentów

Dziekanaty

Informacje dla studentów I i II stopnia

Dokumenty

Formularze, dokumenty oraz wzory pism

Dyplomanci

Informacje i dokumenty dla dyplomantów

Akty prawne

https://www.dss.agh.edu.pl/akty-prawne/ 

Wzory formularzy i pliki do pobrania

Terminy

  • Wnioski socjalne

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z kompletem dokumentów, należy składać w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia rozpoczęcia zajęć w semestrze zimowym i do pięciu dni roboczych od rozpoczęcia zajęć w semestrze letnim.