Komunikaty

Aktualności i ogłoszenia dla studentów

Dziekanaty

Informacje dla studentów I i II stopnia

Dokumenty

Formularze, dokumenty oraz wzory pism

Dyplomanci

Informacje i dokumenty dla dyplomantów

Akty prawne

https://www.dss.agh.edu.pl/akty-prawne/ 

Wzory formularzy i pliki do pobrania

Terminy

  • Wnioski socjalne

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z kompletem dokumentów, należy składać w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia rozpoczęcia zajęć w semestrze zimowym i do pięciu dni roboczych od rozpoczęcia zajęć w semestrze letnim.

ZAPOMOGA

Wzór wniosku dostępny jest na stronie:
http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/zapomoga/

Wniosek z dokumentami należy dostarczyć do dziekanatu
SPRAW SOCJALNYCH, PAW. D4, POK. 18

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
może otrzymać student, który posiada aktualne orzeczeniem  o stopniu niepełnosprawności.

Wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez Wirtualną Uczelnię wydrukować i dostarczyć do dziekanatu SPRAW SOCJALNYCH, PAW. D4, POK. 18

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

* za odpowiednio wysoką średnią ocen
lub
*za osiągnięcia naukowe
lub
*za osiągnięcia artystyczne
lub
* za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowy

Niezbędne informacje dostępne na stronie:
https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-rektora/

Wysokości stypendiów w roku akademickim 2022/2023:

>>kliknij tutaj!

STYPENDIUM MINISTRA

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-ministra/

WZORU WNIOSKÓW, OŚWIADCZEŃ ITP. DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE DSS:
http://www.dss.agh.edu.pl/DOKUMENTY-DO-POBRANIA/