Wydział Energetyki i Paliw jest wykonawcą wielu projektów, finansowanych między innymi przez NCN, NCBR, MNiSW, OPI, FNP, EIT InnoEnergy

Projekty_WEiP

Pracownicy Wydziału są autorami zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych, patentów i wdrożeń

Patenty_WEiP

Badania prowadzone na Wydziale Energetyki i Paliw obejmują projekty badawcze (granty), prace statutowe i własne oraz programy międzynarodowe.

Ranking aparatury

Wniosek 1

Wniosek 2

Wniosek 3

Wniosek 4

Wniosek 5

Wniosek 6

Wniosek 7