Wydział Energetyki i Paliw jest wykonawcą wielu projektów, finansowanych między innymi przez NCN, NCBR, MNiSW, OPI, FNP, EIT InnoEnergy

Pracownicy Wydziału są autorami zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych, patentów i wdrożeń

Badania prowadzone na Wydziale Energetyki i Paliw obejmują projekty badawcze (granty), prace statutowe i własne oraz programy międzynarodowe.