• Informacja o wynikach konkursu na przyznanie stypendium naukowego NCN
 • Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na przyznanie stypendium naukowego finansowanego przez Narodowe
  Centrum Nauki w ramach programu
  OPUS 23 na realizację projektu pod tytułem:
  „Występowanie i śledzenie losów hydroksypochodnych WWA w ściekach w aspekcie

  oceny ryzyka zdrowia publicznego ze względu na narażenia na WWA na terenach

  miejskich”

  nr umowy UMO
  2022/45/B/ST10/02108 z dn. 03.02.2023r. (nr wew. AGH 18.18.210.06150)
  Osoba kon
  taktowa: dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof.
  AGH
  , email:
  Formularz aplikacyjny ze szczegółowym opisem warunków konkursu_KChWiNoŚ

  (
  Formularz aplikacyjny)
  Oferta jest ważna do
  13 października 2023 r. i jest skierowana do studentów studiów drugiego stopnia lub szkoły doktorskiej AGH na kierunku inżynieria
  środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria chemiczna, nauki chemiczne i pokrewne
 • Informacja o wynikach  stypendium  KChWiNoŚ
 • Katedra Energetyki Wodorowej informacja dotycząca wyników dwóch konkursów na przyznanie stypendium
  naukowego NCN: stypendium 01.07.2023 stypendium 01.10.2023
 • Katedra Energetyki Wodorowej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na przyznanie stypendium naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS 22 LAP na realizację projektu pod tytułem:„Synergistyczne zastosowanie inżynierii stanów elektronowych i inżynierii mikrostrukturalnej do opracowania bezkobaltowych katod wysokonapięciowych do akumulatorów Na-ion”nr umowy UMO-2021/43/I/ST8/01125 z dn. 03.04.2023 r. (nr wew. 28.28.210.70560)Osoba kontaktowa: prof. dr hab. inż. Janina Molenda email: Formularz aplikacyjny ze szczegółowym opisem warunków konkursu_KEW_1 (Formularz aplikacyjny)Oferta jest ważna do 19 czerwca 2023 r. i jest skierowana do studentów studiów pierwszego stopnia, na kierunku inżynieria chemiczna, nauki chemiczne, inżynieria materiałowa, technologie chemiczne i pokrewne.
 • Katedra Energetyki Wodorowej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na przyznanie stypendium naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS 22 LAP na realizację projektu pod tytułem:„Synergistyczne zastosowanie inżynierii stanów elektronowych i inżynierii mikrostrukturalnej do opracowania bezkobaltowych katod wysokonapięciowych do akumulatorów Na-ion”nr umowy UMO-2021/43/I/ST8/01125 z dn. 03.04.2023 r. (nr wew. 28.28.210.70560)Osoba kontaktowa: prof. dr hab. inż. Janina Molenda email: Formularz aplikacyjny ze szczegółowym opisem warunków konkursu_KEW_2 (Formularz aplikacyjny)Oferta jest ważna do 19 czerwca 2023 r. i jest skierowana do studentów studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, energetyka wodorowa
 • Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na przyznanie stypendium naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS 23 na realizację projektu pod tytułem:„Występowanie i śledzenie losów hydroksypochodnych WWA w ściekach w aspekcie oceny ryzyka zdrowia publicznego ze względu na narażenia na WWA na terenach miejskich”nr umowy UMO-2022/45/B/ST10/02108 z dn. 03.02.2023r. (nr wew. AGH 18.18.210.06150)Osoba kontaktowa: dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH, email: Formularz aplikacyjny ze szczegółowym opisem warunków konkursu_KChWiNoŚ (Formularz aplikacyjny)Oferta jest ważna do 19 czerwca 2023 r. i jest skierowana do studentów drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna, nauki chemiczne i pokrewne
 • Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na przyznanie stypendium naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS 23 na realizację projektu pod tytułem: „Występowanie i śledzenie losów hydroksypochodnych WWA w ściekach w aspekcie oceny ryzyka zdrowia publicznego ze względu na narażenia na WWA na terenach miejskich”
  nr umowy UMO-2022/45/B/ST10/02108 z dn. 03.02.2023r. (nr wew. AGH
  18.18.210.06150)
  Osoba kontaktowa: dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH, email:
  Formularz aplikacyjny ze szczegółowym opisem warunków konkursu_KChWiNoŚ
  (Formularz aplikacyjny)
  Oferta jest ważna do 12 maja 2023 r. i jest skierowana do osób, którzy ukończyli studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska, inżynieria
  chemiczna, nauki chemiczne i pokrewne
 • Do 31 stycznia 2023 r. studenci, doktoranci, absolwenci i naukowcy mogą zgłaszać się do Konkursu o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej. Czekamy na zespołowe pomysły, jak wykorzystując dane z różnych źródeł pomóc przedsiębiorstwom ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.Szczegóły konkursu dostępne są na stronie: www.pw.edu.pl/siemens Serdecznie zapraszamy zespoły z Wydziału do udział
 • Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko: doktorant stypendysta.
 • W konkursie na stanowisko stypendysty w ramach projektu NCN Sonata 17 zatrudniony został p. mgr inż. Paweł Lach.
 • Konkurs na stypendium naukowe SONATA-17
 • Informujemy o możliwości zatrudnienia w formie umowy cywilno-prawnej osoby do realizacji zadań w ramach projektu NCBR 1/1.1.1/2021 Szybka ścieżka nr umowy POIR.01.01.01-00-0022/21-00 z dnia 07.09.2021r.Tytuł projektu: „Opracowanie i wdrożenie systemu wysokosprawnego wytwarzania wodoru wysokiej czystości w elektrolizerze stałotlenkowym”.Poszukiwany jest doświadczony naukowiec ze stopniem co najmniej doktora na stanowisko Specjalisty ds. analizy właściwości elektrycznych, elektrochemicznych i termomechanicznych. Okres zaangażowania 14 miesięcy. Osoba ta będzie odpowiedzialna za pomiary całkowitego mieszanego przewodnictwa jonowo-elektronowego wybranych tlenków perowskitowych, badania rezystancji polaryzacyjnej wytworzonych elektrod powietrznych ogniw symetrycznych oraz wykonanie i analizę wyników badań dylatometrycznych rozszerzalności termicznej.Przystępując do konkursu należy dostarczyć dokument potwierdzający wykształcenie, CV, podanie oraz inne dokumenty potwierdzające znajomość tematyki.Dokumenty mogą być przygotowane w języku angielskim.Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres: lub w Sekretariacie Biura Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. D-4, I p., pok. 119, tel. 12 617 20 66 w terminie do dnia 30 sierpnia 2022 roku.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 sierpnia 2022 roku.
 • IT is ME – Konkurs Innowacji Studenckich
 • Konkurs na Stypendium nr 1 – Doktorant-stypendysta w KATEDRZE ENERGETYKI WODOROWEJ
 • Konkurs na Stypendium nr 2 – Doktorant-stypendysta w KATEDRZE ENERGETYKI WODOROWEJ
 • Konkurs dla studentów „Innowacje w Przemyśle EXPO KATOWICE”
 • Informacja o możliwości zatrudnienia w projekcie NCBR 1/1.1.1/2021
 • Battle of Green Talent
 • Informacja o możliwości zatrudnienia w projekcie
 • Konkursu „Zmierz H2 dla PGNiG”
 • Konkurs o Nagrodę Siemensa

 • Konkurs na pracę dyplomową „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja”https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/dla-studentow/konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa
 • Warm up your businesswww.warmup.pnt.opole.pl

 • STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego https://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award/

 • STALe PRZEŁAMUJĄC BARIERYhttp://bon.agh.edu.pl/index.php/aktualnosci/421-10-tysiecy-do-zgarniecia

 • INTERSTUDENT 2021 http://info.studyinpoland.pl/newsletter/2020/nr-8-190/712-konkursy-study-in-poland/1401-interstudent-2021-konkurs-na-najlepszego-studenta-zagranicznego-w-polsce http://studyinpoland.pl/interstudent/2020/