AGH POPROWADZI NOWY PROJEKT WSPIERAJĄCY INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FINANSOWANY PRZEZ EIT

Z przyjemnością informujemy, że Akademia Górniczo-Hutnicza poprowadzi nowy projekt „Przedsiębiorcy Transformacji Energetycznej w Działaniu” – Tworzenie środowiska akademickiego wspierającego młode talenty (ETEIA).

W projekcie biorą udział trzy Wydziały Akademii Górniczo-Hutniczej:

 • Wydział Energetyki i Paliw – koordynator projektu
 • Wydział Inżynierii Lądowej I Gospodarki Zasobami
 • Wydział Zarządzania

Projektem kieruje dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH  z Wydziału Energetyki i Paliw.

Projekt otrzyma dofinansowanie z inicjatywy: EIT HEI INITIATIVE Innovation Capacity Building for Higher Education. Ta nowa inicjatywa Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) ma na celu zwiększenie potencjału przedsiębiorczości i innowacyjności instytucji szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu ETEIA będziemy współpracować z następującymi partnerami:

 • University of Trás-os-Montes and Alto Douro, Portugalia
 • OSTIM Technical University, Turcja
 • Centrum Łukasiewicz, Polska
 • New Energy Transfer Ltd. – partner przemysłowy

Projekt ma na celu stworzenie przyjaznego środowiska dla młodych przedsiębiorców zajmujących się zarządzaniem zasobami, technologiami energetycznymi i gospodarką o obiegu zamkniętym, a także studentów zainteresowanych przekształceniem swoich pomysłów w odnoszące sukcesy firmy.

Cele szczegółowe pprojektu obejmują:

 • rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości;
 • stworzenie programu mentorskiego dla studentów i kadry;
 • stworzenie systemu wspierającego transfer wiedzy z edukacji do biznesu;
 • wzmocnienie współpracy między uczelniami a przemysłem;
 • wymiana doświadczeń w zakresie innowacji i przedsiębiorczości między partnerami;
 • rozwój wiedzy i kompetencji studentów, pracowników akademickich i administracyjnych.

W ramach inicjatywy HEI EIT projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 400 000 euro, w pierwszej fazie, trwającej do grudnia 2021 r., z możliwością przedłużenia o kolejne 18 miesięcy. W drugiej fazie projektu dofinansowanie wynosi 800 000 euro. Więcej informacji o projekcie podamy w nadchodzących miesiącach!

O INICJATYWIE HEI EIT

Inicjatywa HEI EIT jest kluczowym celem dla EIT w ramach nowej strategii EIT Strategic Innovation Agenda 2021-2027. Inicjatywa ma na celu wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego wiedzą fachową i coachingiem, dostępem do ekosystemu innowacji EIT oraz finansowaniem, umożliwiając im opracowywanie planów działań innowacyjnych, uzupełniających potrzeby poszczególnych instytucji szkolnictwa wyższego.

W ramach fazy pilotażowej inicjatywa zapewniła finansowanie 23 projektom, a kolejne zaproszenie do składania wniosków spodziewane jest pod koniec 2021 r.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) wzmacnia zdolność Europy do innowacji poprzez dostarczanie rozwiązań dla palących wyzwań globalnych oraz poprzez pielęgnowanie talentów przedsiębiorczych w celu tworzenia zrównoważonego wzrostu i miejsc pracy dla wykwalifikowanych pracowników w Europie.

EIT jest organem UE i integralną częścią Horyzontu Europa, unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji. Instytut wspiera dynamiczne ogólnoeuropejskie partnerstwa, Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT, wśród wiodących firm, laboratoriów badawczych i uniwersytetów.

adres strony projektu
http://eteia.agh.edu.pl/