Studia za granicą w ramach programu ERASMUS+

Zapraszamy studentów Wydziału Energetyki i Paliw AGH do podjęcia studiów w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym. Oferta skierowana jest do studentów I i II stopnia. Dysponujemy również możliwością wsparcia studentów, doktorantów i absolwentów podejmujących zagraniczne praktyki.

Wskazana kolejność działań Kandydata:

1) Zapoznanie się z informacjami o programie Erasmus+ na stronie Działu współpracy z Zagranicą (DWZ) AGH, rozpoczynając od zakładki „Studia krok po kroku”.

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/studia-krok-po-kroku/

2) Zapoznanie się z plikiem ZANIM ZAPYTASZ KORDYNATORA dostępnym poniżej, w materiałach Niezbędnika kandydata.

3) Wytypowanie uczelni partnerskiej i samodzielne sprawdzenie ich oferty dydaktycznej, wymagań językowych, obowiązujących procedur aplikacyjnych.

4) Przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych.

Wzory i dokumenty do pobrania dot. Programu Erasmus+ dostępne są na stronie DWZ AGH:

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/dokumenty/

UWAGA: REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI 2021/22 NA WEiP

TERMIN SKŁADANIA ANKIET REKRUTACYJNYCH U KOORDYNATORA DO 27 PAŹDZIERNIKA 2021

Koordynatorzy Wydziałowi:

dr inż. Katarzyna Czerw (sprawy studentów wyjeżdżających z WEiP)

dr inż. Bogdan Samojeden (sprawy studentów przyjeżdżających na WEiP)

email:

Niezbędnik Kandydata: